Operationeel manager

Deze functionaris zal met name op strategische niveau voorstellen ter verbetering van de 'ondernemende samenwerking' met de facilitaire afdeling van uw bedrijf uitwerken, de organisatie verbeteren en initiatieven nemen ter verbetering van onze dienstverlening. Hij/Zij onderhoudt, met een in het communicatieplan nader af te spreken frequentie, met de facilitaire afdeling van u bedrijf.

Rayonmanager

De spil van onze dienstverlening bij uw bedrijf dichten wij toe aan de Rayonmanager. Deze functionaris heeft bij Focus verregaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden; de primaire verantwoordelijkheid voor de schoonmaakoperatie en dus voor de kwaliteit van ons product. De rayonmanager is eindverantwoordelijk voor de uitvoering op de werkvloer.

Voorlieden

De voorlieden hebben een sturende en controlerende functie op de uit te voeren schoonmaakwerkzaamheden. De voorlieden dragen eindverantwoording voor de directe uitvoering.

Uitvoerend personeel

Het voortdurende goed kijken in hoeverre het nodig is om bepaalde ruimten c.q. elementen schoon te maken vereist een groot verantwoordelijkheidsbesef en een gedisciplineerd gedrag. Wij zullen hier bij de selectie van de personeel terdege rekening mee te houden.