Communicatie

Focus hecht veel belang aan een goede gestructureerd overleg met iedere opdrachtgever. Dit is onontbeerlijk voor het optimaal functioneren van onze dienstverlening. Zo ontstaat er overleg op ieder gewenst niveau en groeit het inzicht in de wederzijdse beleving van het schoonmaakonderhoud. Formeel overleg vindt plaats op verschillende niveau's, afhankelijk van de grootte en complexiteit van de opdracht.

Calamiteiten

Als u ooit wordt geconfronteerd met schade als gevolg van brand en/of wateroverlast, zult u niet meteen stil staan bij schadebeperking. Niets is zo erg wanneer een dergelijke calamiteit binnen uw organisatie plaatsvindt. Op zo'n moment geldt slechts een ding: zo snel mogelijk experts op het gebied van schadebeperking en reconditionering aan uw zijde krijgen die maximale inzetten om schade te minimaliseren en deze vervolgens herstellen.

Tevens beschikt Focus ook over een team van specialisten. Zij beschikken over een uitgebreid arsenaal aan machines en materialen om eventuele calamiteiten direct het hoofd kunnen bieden. Onze leidinggevende zullen hierin een sleutelrol vervullen.

Middelen, materialen en machines

Focus betrekt de in te zetten middelen, materialen en machines bij een beperkt aantal preferred suppliers, Focus maakt duidelijke afspraken en werkt uitsluitend met leveranciers die zich houden aan de Arbo-, milieu- en kwaliteitseisen. Regelmatig wordt de actualiteit van de overeengekomen specificaties getoetst. Uiteraard wordt aan alle wettelijke eisen voldaan. In overleg met de opdrachtgevers kan Focus ook hier maatwerk leveren.